annonse

For 75 år siden

: (Foto: )

Lillesands-Posten ble stengt ned av myndighetene i perioden 1. oktober 1942 til mai 1945. Vår faste spalte er derfor noe annerledes de neste tre årene:

Lillesands-Posten gikk inn 1. oktober 1942 og var ikke på gata igjen før 16 mai 1945. I nesten tre år framover har vi derfor ikke noe lokalavis å støtte oss til under arbeidet med denne spalten. Vi er derfor glad for å få opplysninger fra leserne om hendelser i Birkenes, Høvåg, Vestre Moland og Lillesand under krigen. Du kan ta kontakt gjennom red@lp.no eller på telefon 91 52 50 03.

Æresordet

Under krigen måtte norske offiserer undertegne følgende erklæring:

–Jeg erklærer på æresord og med samme betydning som ed at jeg, så lenge Norge er besatt, under ingen omstendighet vil medvirke til, eller delta i noen som helst fiendtlig eller krigersk handling mot Tyskland, den tyske krigsmakt eller mot tyske statsborgere.

–Jeg er innforstått med at løftebrudd medfører den strengeste straff etter tysk krigsrett. Jeg hefter med min eiendom og formue for denne erklæring.

Fangeleirer på Agder

Våren og sommeren 1942 kom det flere russiske krigsfanger til Agderfylkene. De ble plassert i noen få fangeleirer langs kysten og noen fler i innlandet.

Det fantes slike leire i Birkenes, Vestre Moland, Herefoss og Iveland. Disse sto under kommando av Stalag 303, Lillehammer.

De russiske krigsfangene ble brukt til vedhogst, trefelling, fløting, grøftegraving og nydyrking.

For å bygge opp «festung Norwegen» ble også noen brukt til byggearbeid på veier, jernbaner, i tunneller og flyplasser.

Fangeleiren i Vestre Moland befant seg i Maurviga på Justøy og hadde 30 fanger. I Birkenes ble Tollnesholta brukt som fangeleir og på Herfoss befant fangene seg på Gauslaa. I Iveland var det Svengestøl gård som hadde 10 -20 fanger.

Tysk framgamg

Den 1. oktober ble det meldt fra Russland at tyskerne har trengt inn i den nordlige delen av Stalingrad.

Stalingrads nordre bydel hamres nå i stykker bit for bit av det tyske flyvåpen. Sovjetrusserne setter fortsatt inn voldsomme motangrep nord for byen og forsøker ellers å føre frem forsterkninger over Volga.

Fører-frimerke

I februar kom det ut et fører-frimerke. Etterspørselen var så stor at mange ikke fikk tak i det. 25 september kom et nytt med en verdi av 20 øre, men prisen for merket er 50 øre. Det overskytende går til etterlatte etter frontkjempere.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.