annonse

Hvordan markere Grøgaard?

Innviet
Innviet: Minnesteinen over Eidsvollmannen Hans Jacob Grøgaard ble innviet i anledning grunnlovsjubileet i 2014. I 2015 var det ingen markering, mens det i 2016 ble lagt ned blomster. Nå utfordrer ordføreren helse-, kultur- og velferdsutvalget på hvordan man i fremtiden skal forholde seg til Grøgaards minnesmerke på grunnlovsdagen. (Foto: )

Ordføreren og 17. mai-komiteen ber helse-, kultur- og velferdsutvalget vurdere hvordan vår lokale grunnlovsmann skal markeres på grunnlovsdagene fremover.

Thor Børresen

Hans Jacob Grøgaard var vår lokale representant i grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han har fått sitt minnesmerke utenfor Vestre Moland kirke, hvor han var sogneprest.

Den første minnesteinen kom på plass etter initiativ fra Kristian Sundtoft og han var også sentral da dagens stein kom på plass. Sundtoft reagerte på at lokale ungdommer ikke var kjent med den lokale eidsvollsmannen og tok derfor initiativ til å sette opp et minnesmerke. I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ble den noe beskjedne minnesteinen erstattet av en ny og større. Den mindre steinen ble flyttet til Høvåg kirke for å markere at Grøgaard også var prest her.

Markering

Den nye minnesteinen ble innviet av historiker Berit Eide Johnsen 17. mai 2014. Hun holdt en tale om Hans Jacob Grøgaards innsats på Eidsvoll og hans samfunnsengasjement for øvrig og la ned blomster ved minnesmerket.

Det vakte reaksjoner da vår lokale grunnlovsmann ikke ble markert i det hele tatt året etter. Også før steinen ble skiftet ut var det nemlig vanlig med tale og blomsternedleggelse ved minnesteinen. Heller ikke i 2016 sto en markering på programmet, men 17. mai-komiteen bestemte etter henvendelse kort tid før feiringen å legge ned blomster ved minnesteinen.

Fremover

Nå ønsker ordfører Arne Thomassen å få plass mer faste rutiner for hvordan kommunen skal markere Hans Jacob Grøgaard fremover.

Ifølge ordføreren er det helse-, kultur- og velferdsutvalget som er det rette organet til å diskutere denne saken og sørge for en praksis som kan vare og slik at man slipper årlige diskusjoner om temaet.

– I fjor fikk vi en diskusjon om markering ved Grøgaards minnestein. Jeg ønsker en sak opp i Helse-, kultur- og velferdsutvalget i februar der vi får et politisk vedtak på dette, skriver ordføreren i en epost til utvalgsleder, kulturleder og rådmann. Også 17. mai-komiteen har fått kopi av henvendelsen og ordføreren opplyser at initiativet er avklart med komitélederen som også skal være interessert i å få en avklaring.

thor@lp.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.