annonse

Kongens sølv til Tor Flaa

MEDALJE: MEDALJE: Tor Flaa fikk utdelt Kongens Fortjenstmedalje under øvelsen til Hornmusikken mandag av ordfører Arne Thomassen (th). Til venstre leder av Lillesand Hornmusikk Siw Bergstrøm Lund. (Foto: )

Tor Flaa er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin mangeårige innsats for musikk- og kulturlivet.

Det var ved avslutning av gårsdagens øvelse til hornmusikken at ordfører Arne Thomassen med god hjelp fra sjømannskoret Hermanos brøt inn for å hylle en av byens store kulturpersonligheter gjennom tildelingen av Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Mangeårig innsats

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Tor Flaa gjennom målrettet, entusiastisk og kompetent innsats i nærmere 40 år har gitt vesentlige bidrag til utviklingen og driften av musikk- og kulturlivet i sin hjemby og sin landsdel. Hans posisjon i Lillesand som musiker, visesanger, dirigent, arrangør og komponist, som høyt verdsatt lærer og aktiv kulturpolitiker er enestående. På Sørlandet ellers og i Rennesøy kommune i Rogaland har han satt dype spor etter seg; han har også deltatt som musiker og visesanger i både nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Listen over Flaas engasjementer er intet mindre enn imponerende, og foruten hans engasjement i kulturlivet, trekkes også hans innsats som lærer, samt deltakelse i lokalpolitikken og fagforeningen fram.

Hornmusikken

Flaas sentrale arena i Lillesand har vært - og er fortsatt - Lillesand Hornmusikk. Han var medlem av Lillesand guttemusikk, senere Lillesand skolemusikk fra slutten av 50-årene og fram til 1968 da han dro til Oslo for å studere ved Universitetet i Oslo. Han vendte tilbake til sin hjemby i 1977 og har siden, med et par kortvarige pauser, vært Hornmusikkens faste dirigent. Han er også med som trompetist i korpset og har arrangert og komponert en rekke musikkstykker, marsjer osv. for Hornmusikken. I årenes løp er det blitt utallige opptredener og konserter: 1. og 17. mai, parkkonserter, musikkaftener i Teateret i Lillesand, felleskonserter med andre korps og kor, utenlandsturer (Danmark, Tyskland, Holland, Tsjekkia, Irland og USA). Under Flaas ledelse har korpset spilt ved alders- og sykehjem, gitt kirkekonserter, julekonserter, deltatt aktivt under LillesandsDa'ene, i arrangementer under Rikskonsertene og mye, mye mer..

På korpsets hjemmesider heter det at Lillesand hornmusikk under Tor Flaas "inspirerende og dyktige musikalske ledelse fremstår som svært livskraftig i lokalmiljøet og dets kulturliv. Korpset vet å sette sitt preg på arrangementer og tilstelninger - året rundt. Til hverdag og til fest, vinter som vår, i sommersol og høstregn stiller Hornmusikken opp og kaster glans over store og små begivenheter, skaper humør, stemning og høytid".

I årenes løp har Flaa lagt ned utallige timers arbeid i og for Hornmusikken. Det har i dag mer enn 40 aktive medlemmer og blomstrer som aldri før. Tor Flaa har hovedæren for dette.
Blåsekvintetten Kolekvinten (som nå har seks til åtte medlemmer - "Nordens største blåsekvintett") springer ut av Hornmusikken etter initiativ fra Flaa. Han er "kvintettens" leder og trompetist. Kolekvinten har gjennom årenes løp opptrådt ved en rekke anledninger - under LillesandsDa'ene, i kirkelige sammenhenger ("orgel" under den årlige skjærgårdskonserten på Brekkestø brygge), ved borgerlig konfirmasjon, parkkonserter, i samarbeid med revyene, samt flere konserter i inn- og utland alene og sammmen med andre. Repertoaret spenner fra middelaldermusikk til jazz og viser. Mange av arrangementene er laget av Flaa, han har eksempelvis arrangert flere titalls Evert Taube-viser og skrevet egne komposisjoner for kvintetten

Hermanos

Da Sjømannskoret Hermanos mistet sin dirigent i 2005, ble Flaa spurt om å dirigere koret i en overgangsfase, begrenset til seks måneder. Men kor og dirigent fant raskt tonen, og Flaa er fortsatt Hermanos' faste dirigent. Og også her arrangerer han musikk; han har dessuten skrevet flere korverk for Hermanos, blant annet en meget vakker tonesetting til Bertold Brechts "Fredsang" .

Hermanos er et tre-stemmers kor og har om lag 50 medlemmer. Det opptrer ofte i Lillesand og ellers på Sørlandet, bl.a. under det store arrangementet Tall Ship Race i 2010 og under åpningen av den første Hove-festivalen på Tromøya i Arendal for noen år siden. I en uttalelse fra Hermanos heter det at "Tor er en meget dyktig og krevende dirigent som koret er svært glad i. Han er en ja-mann. Det skal mye til hvis han skal si nei til en konsertforespørsel".

Jazz- og viser

Tor Flaa er ikke bare en god inspirator og samlende leder for kor og korps, han har også en imponerende karriere som musiker bak seg.

Tradjazzorkesteret Small Sand Trad Band er også langt på vei Tor Flaas verk. Det startet opp omkring 1980 og var i virksomhet i mer enn tjue år. Flaa var musikalsk leder, solotrompetist og sanger, tidvis også pianist. Bandet fikk et godt ry over hele Sørlandet, spilte ved en rekke anledninger og deltok også internasjonalt ved flere anledninger, eksempelvis gjennom deltakelse på jazzfestivalen i New Orleans to ganger. Small Sand ga ut kassetter med tradjazz på 80-tallet og opptrådte ved flere anledninger i NRK/Sørlandet.

Siden 1997 har Flaa deltatt som trompetist i tradjazzbandet Lillegaard Trad Band fra Arendal. Bandet har gitt en rekke konserter i inn- og utland, og det deltar under Canal Street - paraden i Arendal hver sommer, Kystkulturuka i Tvedestrand og Trebåtfestivalen i Risør m.m. Det har bidratt under kirkekonserter, opptrådt sammen med flere kjente artister. Bandet har gitt ut to kassetter og CD-en "Sørlandsjazz" i 1997.

Også som visesanger kan Tor Flaa vise til en imponerende merittliste. Allerede i slutten av tenårene begynte han, i tillegg til å lære å spille piano og trompet, å utvikle sitt sangertalent og sine gitarferdigheter. Og i årenes løp er det blitt utallige opptredener, alene eller sammen med andre. Han har deltatt på visefestivaler (bl.a. i Skagen), sunget under LillesandsDa'ene, LIL-revyen, revyer og kulturhusjubileum i Grimstad og åpningen av studieåret ved Agder distriktshøgskole, nå Universitetet i Agder. Lillesand kommune benytter seg ofte av Flaas kompetanse. Da Kongen og Dronningen besøkte Lillesand i juni år 2000, ga Flaa til beste sørlandsvisa "Reinert med beinet" til åpenbar fornøyelse for majestetene. Flaa er en fremragende tolker også av sørlandsviser, har selv skrevet flere og deltatt i cd-produksjoner på dette området også. Han har ved flere anledninger opptrådt i radio og TV, primært NRKs Sørlandsendinga.

Rennesøy

Etter endt utdannelse som cand. mag. med norsk, musikk og filosofi i fagkretsen ved Universitetet i Oslo gikk turen til Rennesøy, hvor han var han ansatt som adjunkt ved Rennesøy skule og som leder av Rennesøy kommunale musikkskule. Også her engasjerte han seg i kulturlivet langt ut over det normale.

Under sine år på Rennesøy var Flaa meget aktiv, ikke bare som musikklærer og leder for musikkskolen - der han gjorde en pionerinnsats - men også som dirigent og musikalsk leder for det nystartede Rennesøy skulekorps og Rennesøy musikkorps ("Gamlakorpset"). Han skrev originalmusikk og arrangementer for begge korpsa, og også for mindre grupper.

Flaas arbeid som lærer, som leder for musikkskolen og dirigent på Rennesøy omtales i rosende ordelag av alle som samarbeidet med lillesanderen. Det vises blant annet til at Helge Hummelvoll, et av medlemmene i det kjente bandet "The September When", har uttalt at han i stor grad kan takke Tor Flaa for sin musikkinteresse og senere karriere som musiker. Det arbeidet Flaa utførte for kommunen i disse åra var formidabelt og grunnleggende for ettertida.

Også som lærer i Lillesandskolen får han de beste skussmål og han er blant hovedarkitektene blant den populære kulturuka ved skolen.

Hedret

Flaa har gjennom flere år vært engasjert gjennom Rikskonsertene, han var en av initiativtakerne til sommerfestivalen i byen (forløperen til LillesandsDa'ene) og satte også spor som leder av byens kulturstyre da han i sin tid var aktiv i lokalpolitikken som varamedlem til bystyret for SV.

Han er tidligere utnevnt til Lillesandambassadør av LillesandsDa'ene og allerede i 1992 ble han tildelt Lillesand kommunes kulturpris. I 2007 ble han utnevnt til Æresmedlem av Lillesand skolekorps i 2007 og året etter ble han tildelt "Sjøknopen" - Lillesand sjømannsforenings høyeste utmerkelse.

- Det var naturlig å dele ut medaljen med både kor og korps tilstede. Kommunen vil selvfølgelig invitere Tor Flaa og hans nærmeste til en mer formell sammenkomst senere for å markere en velfortjent medalje, sier ordfører Arne Thomassen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.