annonse

Ber riksantikvaren om Møglestu-hjelp

BeR om hjelp
BeR om hjelp: Else Rønnevig og Jørn Holme fotografert under sistnevntes befaring i Lillesand. Nå ber bygningsbevarer Rønnevig om at Holme griper inn og stanser Lillesand kommunes planer for Møglestu før det er for sent. (Foto: )

I en personlig henvendelse til riksantikvar Jørn Holme ber Else «Sprossa» Rønnevig gripe inn med en øyeblikkelig områdefredning av Møglestu.

Thor Børresen

Det er administrasjonens innstilling til bystyret som gjør at bygningsbevareren ber riksantikvaren gripe inn.

– Jeg ber deg instendig om å gripe inn med midlertidig områdefredning etter Kulturminnelovens §19. Dette gjelder området rundt den fredede lystgårdsbygningen på Møglestu gård. Administrasjonen i Lillesand kommune foreslår for Bystyret å legge hele eiendommen ut for salg og full utbygging som i verste fall innebærer 32 boenheter på eiendommen. Noe som for alltid vil rasere hele eiendommen og oppleves som en barikade rundt den fredede lystgårdsbygningen. En midlertidig fredning vil gi et pusterom slik at veivalget videre blir vel gjennomtenkt, skriver Else Rønnevig i sin henvendelse til riksantikvaren, hvor hun har vedlagt artikler fra Lillesands-Posten om Møglestu.

Ikke behov for utbygging

Rønnevig viser til at seksjonsleder Thomas Hirsch i Kulturminneseksjonen i Aust-Agder tidligere har vært i dialog med riksantikvaren om eiendommen.

– Vi har forstått det slik at det primære formålet med å omregulere og å bygge er å få inn penger slik at kommunen på den måten får mulighet til (råd til) nødvendig vedlikehold av den fredete hovedbygningen. Èn problemstilling i den videre prosessen vil være å sikre at så skjer, skrev Hirsch til riksantikvaren i januar i år.

Hun mener stiftelsesplanene gjør at denne tankegangen ikke lenger har gyldighet.

– Etter vår mening bør ikke et kulturminne av nasjonal betydning behandles på en måte som tilpasses utbygger. Med stiftelsmodellen som vi foreslår tar vi over ansvaret for hele eiendommen, både restaurering, oppgradering og kommende vedlikehold. Vern gjennom bruk! Dermed bortfaller den bekymringen som fremsettes fra seksjonsleder Hirsch om at kommunen trenger midler for å vedlikeholde den fredede lystgårdsbygningen, skriver Rønnevig og legger til at kommunen ikke har mangel på byggeklare tomter.

– Administrasjonen leder politikerne på villspor med sitt forslag om salg. Dette er kortsiktig og kun med tanke om å redusere gjeld. Er det rett å ofre for småpenger arven etter familien Stenersen som skapte dette stedet og la grunnlaget til Lillesands historie? De tre ankere i byvåpenet gjenspeiler nettopp denne tiden og hvem var det som gav vekst og muligheter i byen vår – seilskutene, de modige og kreative rederne o.s.v. Skutene eiet av familien Stenersen gikk på China. I spenningsfeltet mellom skogbruk, jordveier og aktiviteter i strandsonen har den agrarpåvirkete matitime kulturen utviklet seg. Det er vandalisme både av Møglestu gård og den kulturhistoriske arven vi forvalter å plassere en liten «Sørlandsby» midt i hjertet av våre kulturhistoriske røtter, hevder Sprossa, som benytter anledningen til å gjenta sine vyer for området.

Ber på sine knær

– Dette er en sjelden og meningsfylt anledning til å sikre fortiden for fremtiden i og utover Lillesand. Får vi sjansen er jeg overbevist om at vi kan utvikle et prosjekt det skal gå gjetord om i etterkant, såpass ubeskjeden må jeg få lov til å være. I ettertid kjemper ofte skeptikerne om å ta æren for et vellykket prosjekt, de om det, men vi skal få Møglestu med sine hus, hage, park, dam og trær levende igjen for oss og generasjonen etter oss, skriver hun og legger med skissene som er utarbeidet av arkitekt Kjell Dybedal. Avslutningsvis i brevet gjentar hun sin bønn til riksantikvaren.

– Kjære Jørn, du har muligheten til å redde et av Lillesands viktigste kulturminner ved å gi oss tid til tenke kloke tanker og komme i god dialog med alle involverte. En midlertidig områdefredning er det Lillesands kulturarv trenger akkurat NÅ. Jeg ber på mine knær om din hjelp for å få en tenke og forhandlings pause, skriver Else Rønnevig.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.