GJENGRODD

GJENGRODD: «Borkedalen rundt» bærer preg av manglende vedlikehold.

«Borkedalen Rundt» gror igjen

«Borkedalen Rundt» gror igjen og skiltene forfaller. Torleif Kvifte ber ordføreren om hjelp til opprustning av turløypa rundt Borkedalstemmen.

ØDELAGT

ØDELAGT: Informasjonstavlen for turløypenettet.

TUR

TUR: Torleif Kvifte ber ordføreren ta turen rundt Borkedalen.

ØDELAGT

ØDELAGT: Informasjonstavlen for turløypenettet.

TUR

TUR: Torleif Kvifte ber ordføreren ta turen rundt Borkedalen.

Mest lest på lp.no denne uka

Mange eldre forteller at de benytter turveien «Borkedalen rundt». I forrige uke var det eldrerådets leder Torleif Kviftes tur. Han mener turløypa bærer preg av at det er lenge siden den ble etablert, og nå ber han ordføreren se på saken.

– Du liker jo å gå i skog og mark – kan du ta turen Borkedalen rundt en dag? spør Kvifte i et brev til Arne Thomassen, hvor han nevner fem konkrete punkt som han mener kommunen bør se nærmere på:
1. Skilting ved veikryss til Vesterskauen.
2. Nytt skilt og orienteringstavle for Borkedalen turområde, som foreslås plassert ved enden av parkeringsplassen.
3. Utbedring og sikring av stien fra parkeringsplassen til Hvitveislia.
4. Kan noe gjøres for bedre dekke å gå på der det er asfalt?
5. Orienteringstavle og løypeskilt for vestsiden, for eksempel ved bussholdeplassen?

– Håper at du vil hjelpe til også i denne saken så området blir enda mer brukervennlig enn det er nå, skriver Kvifte, som i henvendelsen til ordføreren beretter om sin egen tur.

– Jeg er jo kjent og tok avkjøringen til Vesterskauen – men hva om en som ikke er kjent kommer? Det er jo ikke veiviserskilt? Spørsmål – hvem i kommunen har ansvar for skilting av kommunale veier, og vedlikehold av skiltene?

– Så kom parkeringsplassen hvor løypa begynner – men fra veien var det jo ikke skilt å se. Jeg fant en nesten gjengrodd sti i enden av parkeringsplassen, og etter cirka 30 meter så sto løypeskiltet under ei bjørk, men fra veien skjult av busk og kratt. Tre-fire meter til venstre lå orienteringstavlen for Borkedalen turområde, opplevelseskart/ turløypekart nokså ødelagt. Så kunne jeg følge en nokså gjengrodd sti videre til en kom inn på veien – Hvitveislia. For cirka to år siden gikk jeg stien og sendte da henvendelse til kommunen at stien måtte utbedres og sikres igjen. Nå kunne jeg konstatere at ikke noe var gjort. Spørsmålet er da igjen – Hvem i kommunen har ansvar for denne sektor. – Kan heller ikke se at det er kommet noen svar på henvendelsen.

– Videre var det grei turvei, og inne i bunnen av Borkedalen, ved kryss til Holta og Skifjell, står et greit bord med benker, og der var eneste vedlikeholdsarbeid jeg observerte under turen, festeskruene var skiftet!

– Den grusdekkede veien er god å gå på, men langs vestsiden kommer en på anlagt sykkel/ gangvei med asfaltdekke. Det hadde vært bra med en smal sti med grus for turgåerne. Så mangler det orienteringstavle og veiviser til Borkedalen rundt og skifjell med videre på vestsiden, mener Kvifte.


 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av