annonse

Fengslet for uprovosert vold

dom
dom:

En 26 år gammel mann er dømt til 17 dager ubetinget fengsel for uprovosert vold første nyttårsdag.

Thor Børresen

Det var klokken fem om morgenen første nyttårsdag at 26-åringen oppsøkte en annen mann i hans bolig og dyttet han ned mens han slo rundt han med et balltre.

I retten avla mannen en uforbeholden tilståelse og hendelsen ble også bekreftet av politibetjenten som skrev anmeldelsen, fornærmedes forklaring i retten samt bilder tatt av fornærmedes og legejournal fra Sørlandet sykehus. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at 26-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

Straff for vold etter straffeloven §271 skal normalt straffes med ubetinget fengsel. Retten viser i den forbindelse til rettspraksis, herunder en dom fra Høyesterett.

I skjerpende retning vektlegger retten at volden i utgangspunktet var uprovosert. At han trodde fornærmede hadde tilbudt hans søster hasjisj, og at siktede var beruset, kan etter rettens syn ikke anses som en rimelig foranledning, heter det i dommen.

-Dessuten må det i skjerpende vektlegges at volden skjedde hjemme hos fornærmede, som er et sted man skal kunne føle seg trygg. I skjerpende retning vektlegger også retten at tiltalte brukte et balltre. Hendelsesforløpet må ha vært svært skremmende for fornærmede. Fornærmede har til behandlende lege forklart om ømhet og smerter etter hendelsen, vurderer dommeren.

Retten finner ikke at det foreligger noen formildende momenter ved selve voldsutøvelsen eller situasjonen på gjerningstidspunktet. I formildende retning kommer imidlertid mannens uforbeholdne tilståelse. I dette tilfellet vurderer retten at hans samarbeid tilsier en tilståelsesrabatt på i overkant av 20 prosent.

26-åringen, som tidligere er bøtelagt fire ganger hovedsakelig for ordensforstyrrelser, ønsker ifølge dommen å gjennomføre et sinnemestringskurs og skal også ha gitt uttrykk for at han angrer på hendelsen. Retten ser positivt på dette, men sett hen til handlingens grovhet og de sterke allmennpreventive hensyn finner retten at det må reageres med ubetinget straff i tråd med rettspraksis.

Påtalemyndigheten hadde foreslått 30 dager ubetinget fengsel og en bot på 6.000 kroner, men Kristiansand tingrett vurderte at 17 dager ubetinget fengsel var passende. Til fradrag kommer tre dager som mannen har sittet i varetekt.

Manenn må også tåle inndragning av et Lousville slugger svart balltre.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.