annonse

Fikk pålegg av brannvesenet om å rydde

Ryddet
Ryddet:

Lillesand kommune fikk avviksrapport etter branntilsynet i Møglestuhallen.

Branninspektøren reagerte på at det var lagret kajakker under trappen i kjelleren på hallen. Dette er et området hvor det ikke skal lagres ting og strider med forskriften om fri rømningsvei.

Lillesand kommune har nå fjernet kajakkene og ryddet og har sendt over bildebevis til brannvesenet som viser at avviket nå er lukket.