annonse

Fornøyd med statlig finansierings-forsøk

Utvekslet erfaringer
Utvekslet erfaringer: Kommunalsjef Geir Jenssen, møtte Frps Ingelinn Lossius-Skeie, Bård Hoksrud og Åshild Bruun-Gundersen. Med på møtet var også Arne Gulbrandsen og Odd Gunnar Tveit. (Foto: )
Frp
Frp: Åshild Bruun-Gundersen, førstekandidat ved Stortingsvalget, ingelinn Gleditsch-Lossius, andrekandidat ved Stortingsvalget, Odd Gunnar Tveit, gruppeleder for Birkenes Frp og fjerdekandidat ved Stortingsvalget, Arne Gulbrandsen, gruppeleder i Lillesand Frp og Bård Hoksrud, stortingsrepresentant.

Kommunalsjef Geir Jenssen angrer ikke et sekund på at Lillesand kommune ble med i forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. Det var god musikk i ørene til Frps eldregeneral Bård Hoksrud.

Thor Børresen

– Så dere angrer ikke på at dere ble med på forsøket? Spurte stortingsrepresentant Bård Hoksrud etter dialogmøtet med kommunalsjefen.

– Nei, det gjør vi slett ikke, svarte Jenssen, som under møtet kunne fortelle om mange positive effekter av forsøksordningen.

Bevisstgjøring

– Vi er blitt mye mer bevisste på hva vi bruker ressursene på og vi er blitt mye flinkere til å kartlegge behovet hos brukerne våre. Vi er blitt mer systematiske, sa Jenssen, og la til at han betraktet forsøksordningen som en kvalitetsreform. En positiv bieffekt er at kommunen har fått tilført ekstra midler som kan brukes til ekstra innsats, blant annet økt fokus på velferdsteknologi.

– Vi har hatt noen uheldige forhold tidligere og vi har lært av det. Nå har vi fått på plass et veldig godt system for avviksrapportering og så skal vi i gang med kartleggingssamtaler. Det har vi store forventninger til. Vi skal informere om hvilke muligheter som ligger i systemet og kartlegge forventninger og gjerne avdekke om det er behov som må dekkes, for eksempel gryende demens, fortalte Jenssen som er opptatt av at kommunen skal bruke hele skalaen av tjenester.

– Man skal hjelpe flest mulig av dem som ønsker det å kunne bo hjemme og kommunen satser også på boliger med heldøgns pleie i tillegg til rene sykehjemsplasser. Vi kan gi nesten et helt årsverk i hjelp uten at det blir dyrere enn en sykehjemsplass, forklarte kommunalsjefen.

Hoksrud utfordret Jenssen på om forsøket hadde ført til mer byråkrati, men det avviste kommunalsjefen.

– Det har gått mye tid til å mate systemet med informasjon, men det er ting vi har igjen for senere uavhengig av finansieringsform, mener Jenssen, som er glad for at omsorg er kommet på dagsorden. Han er imidlertid usikker på om statlig finansiert eldreomsorg i denne formen bør videreføres.

– Som sektorleder har det vært greit, men jeg har også en annen rolle (assisterende rådmann) og ser at også andre sektorer er viktige og kan ha behov for midler, sa Jenssen og viste til at det har vært krevende å gjennomføre kutt i budsjettet når omsorgsbudsjettet med sin store andel av totalen har vært skjermet.

Ønsker mer statlig

Hoksrud viste til at det har vært noe av hensikten og han sto fast på at Fremskrittspartiet vil jobbe for å videreutvikle en modell som gjør at omsorgen blir mer kriteriestyrt og rettighetsbasert og ikke prisgitt varierende kommuneøkonomi.

– Det er ikke jo ikke sånn at vi kan si at kommunen ikke har råd til å gi et barn barnehageplass eller skoleplass. På samme måte må vi komme dit at alle som har behov for en sykehjemsplass skal få dette, mener Frp-politikeren, som fikk helhjertet støtte av partiets lokale førstekandidat ved høstens stortingsvalg.

– Vi vet at mange eldre ikke vil være til bry og man er gjerne forsiktig med å be om en tjeneste hvis man vet at dette blir satt opp mot midler til barnehage eller skole. Hvis staten, som har god råd, står for finansieringen, tror jeg vi får et mer realistisk bilde, sier Åshild Bruun-Gundersen, som var fornøyd med at Jenssen kunne opplyse at Lillesand kommune har praktisert samboergaranti uten at det er fattet spesielt vedtak om dette.

Også de lokale bystyrerepresentantene, Arne Gulbrandsen og Ingelinn Lossius-Skeie, uttalte seg positivt om omsorgssektoren, de ansatte og forsøksordningen med statlig finansiering.

– Jeg er veldig glad for at vi har kunnet gi sektoren ro og unngå fokus på kutt, men snarere fokusere på nye muligheter, sier Lossius-Skeie, som også er partiets andrekandidat ved høsten stortingsvalg.

– Som politiker og ombudsmann får vi mange henvendelser om ting som bør gjøres bedre, men det er faktisk veldig få henvendelser som går på denne sektoren. Det tolker jeg positivt og jeg føler at denne ordningen som Frp har stått i spissen for har gitt rom for å øke kvaliteten ytterligere, sier Arne Gulbrandsen.

thor@lp.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.