annonse

Full forvirring om riggplass

"Kollers jorde"
"Kollers jorde": (Foto: Heidi Løland-Andersen)

Både ordfører, rådmann, enhetsleder og prosjektleder avviser at de kjenner til at det fra kommunens side er gitt tillatelse til vegvesenet til å bruke "Kollers jorde" som riggplass. Tvert imot hevder prosjektleder Roger Edvardsen at riggplass er et søknadspliktig tiltak.

Thor Børresen

Lillesands-Posten rettet en innsynsforespørsel til Lillesand kommune etter at vi kom over et referat fra prosjektmøtet for gang- og sykkelveien fra NAV-bygget til Viadukten hvor det slås ettertrykkelig fast at riggplassen skal være på Kollers jorde. 

Dette står det i referatet: "Audun Andre luftet muligheten for å flytte riggplassen til 33/1111. Det foreligger en skriftlig tillatelse til bruk av Kollers jorde som riggområde. Dette er en god ts-plassering og eksiterende riggområde beholdes."

Audun Andre som nevnes er Audun Andre Larsen i Lillesand kommune. Det var gjennom et notat fra han tidligere i vinter at Lillesands-Posten lagde oppslag om at det kan forventes parkeringskaos i Lillesand i sommer. Det er enhetsleder Trude Jakobsen som står som saksbehandler i kommunens arkivsak og lokalavisen sendte derfor en forespørsel til henne om hvem som har gitt tillatelsen som vegvesenet referer til. Ordfører og rådmann, som mandag denne uken lanserte sine "10 bud" for gjennomføringen av prosjektet ble kopiert og begge ble overrasket over innholdet i referatet. 

- Dette er helt ukjent for ordfører og henger dårlig sammen med de møter rådmann og ordfører har med administrasjonen, svarte ordfører Arne Thomassen (H).

Enhetsleder Jakobsen måtte medgi at hun heller ikke kjente til dette og sendte saken videre til prosjektleder Roger Edvarsen. Han var sammen med Larsen kommunens representant på det omtalte møtet 28. februar. Men til tross for at det i referatet fra møtet står at vegvesenet har en skriftlig tillatelse sier også Edvarsen at han ikke kjenner til dette.

 - Etter hva jeg kjenner til som prosjektleder er det ikke gitt noen tillatelse til bruk av P-plass "Kollers jorde" som riggplass i forbindelse med planlagte arbeider i Jernbanegata. Det  foreligger heller ikke noen søknad om dette ennå. Det er kun drøftet i prosjektgruppa mellom LK og SVV at dette er svært ønskelig å bruke P-plassen som riggområde, heter det i meldingen som Edvardsen har sent tilbake. 


Av hans svar kommer det frem at riggplass trolig vil være et søknadspliktig tiltak. 

-Forutsetter at en slik midlertidig omdisponering av P-plassen til riggplass er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og må omsøkes på ordinær måte hos kommunens byggesaksavdelingen. Forutsetter også at MDS gir en faglig uttalelse til en slik søknad. Det er for øvrig på denne måte lignende tiltak har blitt håndtert tidligere, skriver Edvardsen. 

Ordfører Arne Thomassen (H) er glad for de siste opplysningene og varsler at han vil insistere på en politisk behandling dersom administrasjonen skulle være innstilt på å si ja til en slik søknad. Selv har han tydelig flagget at han ikke vil akseptere dette. 

Lillesands-Posten fortsetter jakten på den skriftlige tillatelsen som vegvesenet skriver om i sitt referat og har nå rettet en innsynsforespørsel direkte til Statens vegvesen. 

OPPDATERT: Vegvesenet har nå sendt over epost av 6. januar undertegnet Audun André Larsen som de oppfatter som en skriftlig tillatelse, men som kommunen bestrider er en tillatelse. 

I eposten står: Hei ! Kommunen har nå diskutert internt muligheten til å benytte P-plassen ved Esso som riggområde og kommet frem til at kommunen kan akseptere dette. På grunn av lite parkering i byen forutsettes det at P-plassen frigjøres i stor grad i sommermånedene (minimum juli måned).

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.