annonse

Fylkesmannen fornøyd med endringer i Lofthusveien

fylkesmannen
fylkesmannen:

Fylkesmannen er fornøyd med at kommunen og utbyggerne har fulgt opp deres signaler. Dermed ligger alt til rette for en utbygging av Lofthusveien 83 og 89

Thor Børresen

I vår forrige uttalelse til området, datert 18.10.2016, gav vi blant annet råd om utarbeidelse av støyutredning, sikre bedre leke- og utearealer for boligene samt redusere antall parkeringsplasser. Vi er fornøyd med at kommunen har fulgt våre faglige råd. Slik vi vurderer det er revidert plan vesentlig bedre enn forrige forslag. Revidert plan har en bedre arealutnyttelse, med reduserte parkeringsarealer og lekeområder i vest i god tilknytting til de nye boligene, skjermet for støy. Utover dette har vi ingen vesentlige merknader, heter det i fylkesmannens nye uttalelse til detaljplanen for Lofthusveien 83 og 89.

Detaljregulering av Lofthusveien 83 og 89, gnr/bnr 32/47 og 32/41 ble sendt på høring 8.9.2016. Som en følge av høringsuttalelser er planen nå blitt revidert. Det er blitt utarbeidet støyrapport samt utarbeidet skisser som viser terrengprofil. De vesentlige endringene fra forrige høring er: 

- Antall boenheter er redusert fra 11 til 10.

- Parkering er blitt redusert fra 16 til 11 plasser dvs. 1 p-plass pr boenhet samt en gjesteplass

- Grøntarealene er utvidet og lekearealene har en bedre plassering som gir bedre kvalitet

- Det er ikke lenger adgang til å bygge skur/overbygg utenfor byggegrensen mot vei

- Alle leiligheter i nybygget skal være gjennomgående og ha minst et soverom på stille side 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone