annonse

Innvilget konsesjon

: (Foto: )

Etter delegert myndighet har felles tekniske tjenester for Lillesand og Birkenes gitt Magnus Heldal konsesjon for erverv av en parsell på 3,7 dekar (gnr. 43/bnr. 155) i Lillesand kommune.

Heldal har kjøpt parsellen for 90.000 kroner av Gro S.L. Thorbjørnsen og kommunen har satt som vilkår at parsellen sammenføyes med Heldals landbrukseiendom (gnr. 43/bnr. 3).

Årsaken til at det må søkes konsesjon for ervervet er at arealet er større enn to dekar og ligger i et område som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNF-formål.

Administrasjonen viser til at parsellen grenser naturlig til Heldals landbrukseiendom som Statens vegvesen i sin tid kjøpte i forbindelse med etablering av renseanlegg på Heldals eiendom. Ifølge sakspapirene var bakgrunnen at eiendommen skulle overføres til Heldal. Det foreligger godkjent fradelingsvedtak med vilkår om at den skal sammenføyes med parsellen Heldal nå har kjøpt.

– Administrasjonen vurderer saken dit hen at det ikke er andre aktuelle utnyttelser av parsellen som er mer samfunnsnyttig i dette tilfellet. Ervervet vil sikre fortsatt aktiv drift av jordbruksarealet og stryke arealgrunnlaget, heter det i vurderingen.

Heldals landbrukseiendom er på 857 dekar, hvorav 36 dekar jord, 748 dekar skog og det resterende klassifisert som fastmark, myr og annet areal. Parsellen som er kjøpt er fulldyrka mark.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.