Kaldvellstemmen: Denne gangbroa fører over den nederste stemmen i Kaldvellelva.

Kaldvellstemmen plukket ut

Kaldvellstemmen, den nederste av flere stemmer i Kaldvellelva, er valgt ut som historisk interessant i forbindelse med et NVE-prosjekt der man fokuserer på vassdrags- og energisektorens kulturminner.

Mest lest på lp.no denne uka

 • Lest 2058 ganger

  Smaal åpner i februar

 • Lest 941 ganger

  Spennende lokalt samarbeid

 • Lest 880 ganger

  Matkroken til sentrum

 • Lest 687 ganger

  Måtte stoppe flytteplanen

 • Lest 440 ganger

  Må redegjøre for drift

 • Lest 326 ganger

  - Nonchalant opptreden

 • Lest 235 ganger

  Vurderer skolesalg

 • Lest 333 ganger

  Ber Språkrådet om hjelp

 • Lest 170 ganger

  Ønsker folkeavstemning

 • Kaldvellstemmen er valgt ut som en historisk interessant og verdifull dam i Norges Vassdragsvesens (NVE) prosjekt «Dammer som kulturminner».

  Prosjektet er ett av fire prosjekt som NVE har gjennomført for å bidra til at vassdrags- og energisektorens kulturminner blir kjent og vurdert.

  Prosjektets mål er å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Det inneholder både sjeldne og spesielle dammer, og et representativt utvalg av vanlige dammer.

  – Prosjektet er ment å gi økt kunnskap om dammer i Norge, og bidra til økt bevissthet om, og formidling av, dammers kulturhistoriske verdier. Det vil utgjøre et bidrag til bevaring av kulturhistorisk viktige dammer i Norge, sier Helena Nynäs som er ansvarlig for prosjektet. Når Kaldvellstemmen er valgt ut betyr det at stemmen har kulturminnefaglig høy verdi, og at den bør tas hensyn til. Men det gir ikke dammen noen formell vernestatus, understrekes det. Bakgrunnen for dette prosjektet er Olje- og energidepartementets miljøhandlingsplan 1999 og NVEs sektoransvar for kulturminner.