Kaldvellstemmen

Kaldvellstemmen: Denne gangbroa fører over den nederste stemmen i Kaldvellelva.

Kaldvellstemmen plukket ut

Kaldvellstemmen, den nederste av flere stemmer i Kaldvellelva, er valgt ut som historisk interessant i forbindelse med et NVE-prosjekt der man fokuserer på vassdrags- og energisektorens kulturminner.

Mest lest på lp.no denne uka

Kaldvellstemmen er valgt ut som en historisk interessant og verdifull dam i Norges Vassdragsvesens (NVE) prosjekt «Dammer som kulturminner».

Prosjektet er ett av fire prosjekt som NVE har gjennomført for å bidra til at vassdrags- og energisektorens kulturminner blir kjent og vurdert.

Prosjektets mål er å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Det inneholder både sjeldne og spesielle dammer, og et representativt utvalg av vanlige dammer.

– Prosjektet er ment å gi økt kunnskap om dammer i Norge, og bidra til økt bevissthet om, og formidling av, dammers kulturhistoriske verdier. Det vil utgjøre et bidrag til bevaring av kulturhistorisk viktige dammer i Norge, sier Helena Nynäs som er ansvarlig for prosjektet. Når Kaldvellstemmen er valgt ut betyr det at stemmen har kulturminnefaglig høy verdi, og at den bør tas hensyn til. Men det gir ikke dammen noen formell vernestatus, understrekes det. Bakgrunnen for dette prosjektet er Olje- og energidepartementets miljøhandlingsplan 1999 og NVEs sektoransvar for kulturminner.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av