OBJEKTIVITET

OBJEKTIVITET: En mor har klaget RLE-undervisningen ved Brentemoen inn for fylkesmannen og stiller spørsmål ved objektiviteten. Illustrasjonsfoto

Klager på prest i klasserom

Kan en prest brukes i religionsundervisningen? Ja, mener Brentemoen skole. Nei, mener en mor som klager skolen inn for fylkesmannen.

Mest lest på lp.no denne uka

Det var i slutten av mai at en mor oppdaget at menighetens kateket skulle delta i undervisningen. Så sterkt reagerte hun på dette at hun først klaget til skolen og deretter har valgt å ta saken til fylkesmannen.

Fylkesmannen på sin side har sendt saken til Lillesand kommune og viser til at kommunen selv skal behandle saken før den eventuelt går videre til fylkesmannen for behandling der.

Rektor Tor Reinert Hanson ved Brentemoen skole har i et svar til klageren gjort det klart at skolen ikke ser noen betenkeligheter med dagens praksis.

I ukeplanen for det aktuelle trinnet blir det presisert at kateketen skal forholde seg til målene i kunnskapsløftet, at det ikke skal være forkynnelse og at det er snakk om delvis repetisjon av tema klassen tidligere har vært igjennom.

I sitt svar peker rektoren på at oppbyggingen og innholdet i bibelen er et sentralt tema i den delen av RLE-undervisningen som skolen for øyeblikket holder på med og at kateketen har undervisningskompetanse i faget. Han mener skolen opprettholder kravet om en objektiv, kritisk og pluralistisk presentasjon av verdensreligionene.

– Det er etter vår vurdering ikke til hinder for at vi bruker representanter for ulike religioner i skolens undervisning. Disse skal ikke drive med forkynnelse, men hvis du mener at det er i strid med et krav til objektivitet at de tror på Bibelen eller Koranen, da er vi nok uenige om hvilke krav opplæringsloven stiller, skriver Hanson og viser til at skolen også i andre fag bruker «eksperter» utenfra i undervisningen. Han nevner sjøvett, trafikk, energi, musikk, litteratur og lokalhistorie som eksempler.

Rektoren ved Brentemoen skole viser til at det foreligger en samarbeidsavtale mellom kirken og kommunen. Denne avtalen åpner også for utdeling av bibler til elever hvor foreldre har samtykket. I den aktuelle klassen var dette ikke aktuelt fordi læreren ikke fant dette naturlig.

Hanson viser til at hver enkelt lærer har stor frihet til å legge opp undervisningen slik man finner det best.

Moren er åpenbart ikke fornøyd med svarene fra skolen, og i brevet til fylkesmannen spør hun om skolen har lov til å legge opp undervisningen på denne måten, og ber om en vurdering om dette er i tråd med opplæringsloven.

- I Lillesand har vi en «flittig» kateket som ønsker å knytte relasjoner til folk. Det er hyggelig, selv om jeg er av den oppfatning at dette ikke skal skje gjennom skolen, heter det i henvendelsen hun har sendt til fylkesmannen, og som nå er oversendt til Lillesand kommune for en videre behandling.

Dersom kommunen kommer til samme konklusjon som skolens rektor vil saken gå tilbake til fylkesmannen som ordinær klagesak.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av