bakgrunn

bakgrunn: Behandlingen av søknad om oppføring av tilbygg i Vestregate 12 danner bakgrunn for kritikk av møteledelsen. Faksimile fra Lillesands-Posten 8. juni 2012.

Kritikk mot møteledelse

Flere partier har rettet kritikk mot møteledelsen under forrige planutvalgsmøte.

evaluere

evaluere: Ragnar Langfeldt, ønsker en evaluering.

evaluere

evaluere: Ragnar Langfeldt, ønsker en evaluering.

Mest lest på lp.no denne uka

Det var spesielt behandlingen av saken som gjaldt søknad om tilbygg til ny dagligvarebutikk i Vestregate 12 som har ført til reaksjoner fra flere av medlemmene i planutvalget, både fra posisjon og opposisjon. Etter det Lillesands-Posten erfarer opplevde representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti planutvalgsmøtet 5. juni på omtrent samme måte.

Kritikken som er rettet mot utvalgsleder Ragnar Langfeldt går i hovedsak på at administrasjonen fikk svært mye taletid og at hele behandlingen av saken som gjaldt Vestregate 12 ble rotete og forvirrende.

Flere av politikerne ga i møtet uttrykk for at administrasjonen etter deres mening bedrev politikk da søknaden fra Omerta AS ved Lars Kristian Sundtoft ble behandlet. Diskusjonen var lang, forslagene mange og flere timeouter ble tatt. Resultatet ble et vedtak som lyder at planutvalget er positive til tiltaket og at saken sendes tilbake til administrasjonen for en rask og positiv behandling. Lillesand kommune som nabo har ikke samtykket til at tilbygget kan føres opp mindre enn fire meter fra nabogrensen, og det er uenighet mellom tiltakshaver Lars Kristian Sundtoft og kommunen hvor eiendomsgrensene går.

Ragnar Langfeldt ønsker å ha en evaluering rundt møteform og innhold i planutvalgsmøtene, og han legger opp til en uformell evaluering i forbindelse med det siste planutvalgsmøtet før sommerferien. Dette møtet er tirsdag 26. juni.

– Dette var en sak som ikke var nok forberedt fra administrasjonens side. Vi burde hatt en prinsipiell behandling først, sier utvalgsleder Ragnar Langfeldt, som mener både politikere og administrasjon bør ta med seg de erfaringene som her ble gjort.

Langfeldt vil gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger på om det er ting han kan forbedre seg på som møteleder.

– Jeg tar gjerne imot det, men det forutsetter at vi snakker i åpen dialog og at alle er villig til å si noe om hvordan en kan få det bedre til, sier utvalgslederen.

Administrasjonen har også kommet med tilbakemeldinger etter det aktuelle møtet, noe som vil bli tatt opp til drøfting sammen med ordfører Arne Thomassen og teknisk sjef Gunnar Ogwyn Lindaas. Sistnevnte var til stede under møtet.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av