Beklager

Beklager: Ledelsen i Gummibåtfestivalen beklager at det forekom uregelmessigheter i forhold til skjenkebevillingen under årets avvikling på kvelden.

Legger seg helt flate

Festivalsjef Per Arne Botn påtar seg det hele og fulle ansvaret for at mange gjester forlot området med alkohol i glassene da festen var over.

Det var kontrollørene fra Securitas som hadde merket seg dette bruddet på skjenkereglementet, og oversendt Birkenes kommune en separat betenkning rundt hendelsen. 20. juli i år var første gangen Gummibåtfestivalen i Birkenes skulle håndtere en skjenkebevilling, og det oppsto tydeligvis en del misforståelser og feiltolkinger underveis.

De strenge retningslinjene var behørig diskutert med de frivillige vaktene på forhånd, og festivalen hadde styrket beredskapen i forhold til det antall vakter som politiet hadde bedt om.

Den interne instruksen gikk ut på at ingen måtte gå inn eller ut av festivalområdet med alkoholholdige drikkevarer, samtidig som området skulle være tømt for gjester innen klokken halv ett på natten, etter at underholdningen var avsluttet.

Ifølge Per Arne Botns uttalelse i etterkant av skjenkerapporten, var det på dette punktet det hadde sviktet. En av vaktene i porten hadde oppfattet det slik at serveringen skulle avsluttes på et gitt klokkeslett, og at det dermed også var opphør av ansvaret for hva den enkelte tok med seg når festivalområdet ble tømt.

I rapporten fra Securitas het det også at denne delen av jobben foregikk svært effektivt og helt uten noen konflikter.

– Vi ser at det basert på rapporten kan virke som vi ikke hadde full kontroll på inngangspartiet, men vi ber om forståelse for at dette oppsto på grunn av at en enkelt person ikke hadde fått god nok informasjon, og viser til at ellers pålagte regler ble overholdt, heter det i uttalelsen fra Per Arne Botn.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av