annonse

Pris til lærebedrifter

Håndverk
Håndverk: Illustrasjonsfoto

Fylkesutvalget i Aust-Agder har vedtatt at Yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder kan hvert år dele ut prisene Årets lærebedrift i Aust-Agder og Årets instruktør i Aust-Agder.

Prisen for Årets lærebedrift i Aust-Agder deles ut til en enkeltstående lærebedrift eller medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/ lærekandidater/ praksisbrevkandidater.

Prisen for Årets instruktør i Aust-Agder deles ut til en instruktør som har utmerket seg som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og en god rollemodell for lærlinger/lærekandidater/praksisbrevkandidater.

Fylkesrådmannen forbereder nominasjonssak for yrkesopplæringsnemnda på bakgrunn av forslag fra personer, bedrifter og opplæringskontor i henhold til den enkelte pris statutter.

Klikk for å se kommentarer ()