annonse

Sammenslåing påvirket fengselplassering

ropstad
ropstad: Kjell Ingolf Ropstad er glad for at det største fengselet kommer i Froland

Mandag ble det klart at det skal bygges nytt fengsel med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. At det største fengselet kommer til Aust-Agder henger også sammen med vedtaket om fylkessammenslåing.

Thor Børresen

- Både Mandal og Froland ble vurdert som  egnet for fengsler, men Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har holdt en knapp på Froland for det største fengselet. Beslutningen er et viktig signal i regiondebatten, der man følger opp vedtaket om ett Agder og får en god fordeling mellom fylkene, samtidig som Aust-Agder kommer noe bedre ut slik også avtalen legger opp til når det gjelder statlige arbeidsplasser, heter det i en felles pressemelding fra stortingsrepresentantene Kjell ingolf Ropstad (KrF), Ulf Leirstein (Frp) og Margunn Ebbesen (H). 

- Regjeringen har prioritert å løse soningsutfordringen og bygge ut fengselskapasiteten i Norge. Gjennom dette vedtaket viser samarbeidspartiene nok en gang at Sørlandet blir satset på. Beslutningen er en faglig basert og balansert løsning som vil gi mest likhet i nye arbeidsplasser til begge fylkene, uttaler de tre representantene, som sier seg fornøyd med at 200 soningsplasser legges til Froland, mens 100 soningsplasser og administrasjonen legges til Mandal. Det er ventet at det vil bety om lag 250 statlige arbeidsplasser i Aust-Agder og 150 i Vest-Agder, mens spekulasjonene i forkant av vedtaket gikk på det motsatte.  

- Dagens avklaring bidrar til rask fremgang i byggingen av de nye fengslene. Vedtaket er et stort løft for hele regionen og bidrar til at det blir en god fordeling av nye arbeidsplasser til hvert fylke. Regjeringen har vektlagt at regionen har stått samlet om å legge de faglige anbefalingene til grunn for fordelingen av fengselsplassene. Nå ser Regjeringen frem til at utfordringen med manglende soningskapasitet blir løst og at viktige arbeidsplasser skapes, uttaler Ropstad, Leirstein og Ebbesen. 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.