annonse

Sanner svarer Godskesen

SAnners reform
SAnners reform: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) står i bresjen for kommunereformen. Arkivfoto (Foto: )

Stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen fikk ikke den garantien for arbeidsplasser i Arendal hun etterlyste. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lover imidlertid balanse i lokaliseringen.

Thor Børresen

- Kan kommunalministeren garantere at alle fremtidige statlige arbeidsplasser, som f.eks. Navs fylkeskontor, legges til nåværende Aust-Agder, og kan ministeren garantere at også fremtidige regjeringer vil følge opp kravet om at statlige arbeidsplasser i et samlet Agder skal legges til gamle Aust-Agder? var spørsmålet Frp-representant Godskesen utfordret ministeren på. 

Svaret fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: 

I behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, ba stortingsflertallet regjeringen om å drøfte tiltak i meldingen om det nye regionnivået, for å sikre at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres i hele landet. Dette for å styrke vekstkraft i alle regioner og bygge opp under eksisterende kompetansemiljø. I følge Meld. St. 22 (2015-2016) om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, kan regionalt folkevalgt nivå bidra med viktige vurderinger av ulike lokaliseringsalternativer. Det vil bli vurdert om det skal utarbeides egne bestemmelser om dette i Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

Regjeringen har sammen med Venstre utarbeidet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vil bidra til å styrke arbeidsmarkedet i hele landet, og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn. Dette vil bidra til å spre makt og bygge regional vekstkraft bl.a. med statlige virksomheter. Regjeringen legger til grunn at den statlige lokaliseringspolitikken skal bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

I tiden fremover skal vi se nærmere på en rekke etater og virksomheter, for å se hvilke oppgaver, funksjoner og enheter som planlegges eller vurderes omlokalisert. Vurderingene skal være i tråd med utredningsinstruksen og i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Hensynet til regionale arbeidsmarkeder og behov er et viktig hensyn i den sammenheng. 

Jeg har et ansvar for den samlede statlige lokaliseringspolitikken, og samarbeider nært med andre departementer på dette feltet. Regjeringen er opptatt av å sikre en god balanse i fordelingen av statlige arbeidsplasser rundt om i landet, slik at disse arbeidsplassene kan bidra positivt til utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Jeg er enig i at det er viktig å bidra til en god balanse i de nye fylkene. Derfor besluttet vi å legge det samlede Fylkesmannsembetet for Agder til Arendal, som en følge av beslutningen om å slå sammen Aust og Vest Agder.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.