annonse

- Skjebnetime for kulturarven

Gamle Møglestu
Gamle Møglestu:

Else Sprossa Rønnevig skriver om Gamle Møglestu.

Jeg er fortsatt engasjert i Lillesands viktigste kulturminne og dens skjebne. Underes nå på hvorfor det ikke er likhet for to fredede gårder? Den ene en husmannsplass, den andre en lystgård. På hver sin måte representerer de nasjonale verdier og viktig kulturhistorie.

Riksantikvaren visste hele tiden at Møglestu gård skulle selges når forhandlingen med kommunen var over, hvorfor stilte ikke Riksantikvaren krav til kommunen for på den måten å sikre hovedhuset og parken? Det er jo deres jobb!

Hva Lillesand kommune får ved salget er etter min mening underordnet vernet av det fredede hovedhuset og parken.

Se her hvilke krav de stilte til ny kjøper av husmannsplassen Hesthagen når de selv skulle selge fredet eiendom.

Riksantikvaren stiller følgende 3 vilkår til kjøper:

1. Kjøper må dokumentere god kjennskap til- og erfaring med istandsetting av eldre bygninger med tradisjonell metode, utførelse og materialbruk.

2. Det stilles krav til kunnskapsutvikling og formidling under istandsetting, gjennom innslag av åpne dager/kurs for håndverkere og interessert allmennhet. Formidlingsarbeidet skal kunne gi inspirasjon til istandsetting og kunnskapsløft ovenfor eiere av tilsvarende eiendommer i regionen.

3. Alle bygningene og uteområdene skal innen utgangen av 2021 være istandsatt med respekt for den strenge fredningen og med tradisjonell metode, utførelse og materialbruk.

Tenk om Riksantikvaren hadde satt samme betingelser til Lillesand kommune når det gjaldt Gamle Møglestu gård.

Ikke er der laget tilstandsrapport på restaurering av hovedhuset heller. Hva skal bygningen brukes til? Hvem vil kjøpe noe som ingen vet hva koster ut fra krav som Riksantikvaren setter for bruk av bygningen?

Ikke rart at administrasjonen ønsker at dette skal selges i 2 deler, slik at utbygger slipper trøbbelet og uforutsigbarheten med hovedhuset. Tomtedelen gir naturligvis mest penger i kassa og så få det gå som det kan med resten. Kommunen får en tragisk “Kulturperle” å håndtere dersom hovedhuset og hagen selges i egen pakke.

Ikke gå i fella med å dele det opp i to salg. Etter mitt skjønn er ikke parkeringsbehov og utkjørsel til offentlig vei utredet tilstrekkelig. Hvor mange parkeringsplasser er det beregnet til Husflidslaget, Musikkskolen, gjesteparkering til de 20 boenhetene og parkering ved tilstellinger når hovedhuset skal brukes? Kjære politikere undersøk dette og be for all del om utsettelse.

Dette må dere ikke ta stilling til akkurat nå. Økonomien i kommunen har jo bedret seg vesentlig har jeg lest. Tenk dere godt om og let etter en eier som vil kjøpe HELE gårde, har respekt for det den representerer og som vil sette den i stand og bruke den slik bygninger å hage fortjener å bli behandlet og brukt.

Else Sprossa Rønnevig

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.