annonse

Står overfor store investeringer

GRØNNE SERTIFIKATER: GRØNNE SERTIFIKATER: Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi, fortalte eiermøtet om grønne sertifikater som sannsynligvis innføres i Norge neste år. (Foto: )

Agder Energis visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Frem til 2019 skal selskapet bruke 6,9 millarder kroner på investeringer innenfor vann, nett og vind.

  • Merete Moen

Fredag var det eiermøte i Agder Energi der hovedtall for 2010, visjoner og fremtidsutsikter ble lagt frem og diskutert.

–Pengebingen er vannmagasinet, og det tar tid å fylle opp, sa Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør for økonomi/finans, etter at forsamlingen fikk se at ressurstilgangen for 2010 lå 53 prosent under normalen.

Agder Energi hadde et driftsresultat for 2010 på 1.635 millioner kroner, og årsresultat etter skatt var på 881 millioner kroner.

Styreleder Sigmund Kroslid orienterte om konsernets strategi for 2011-2014.

–For ett år siden så vi tydelig at strategien vi hadde lagt endret seg. Vi må se på mulighetene og realitetene under marsjen, sa Kroslid, som blant annet pekte på de betydelige investeringene som er gjort i nett.

Styrelederen sa at prisdannelsen i energi- og kraftmarkedet forventes å bli mer komplekst, og videre at både politiske, økonomiske og markedsmessige rammebetingelser påvirker Agder Energi.

–Det er viktig å få endret rammebetingelsene for nett, og nettspørsmålet er viktig å få avklart i løpet av kort tid, sa Sigmund Kroslid.

At Agder Energi har et betydelig nett, sluttbrukermarkedet og den geografiske plasseringen er konkurransefortrinn. 6,9 milliarder skal investeres i årene frem til 2019 innenfor vann, nett og vind, og Agder Energi ønsker å få til så mye utbygging som mulig.

Konsernsjef Tom Nysted kom direkte fra Tyskland og møte med Bundesnetzagentur. Han snakket om et sterkt press på Norge for å få bygd ut kabler.

–Vi ligger først i løypa i forhold til kontinentet, og det er behov for begge kabler, sa konsernsjefen.

Nysted holdt videre et innlegg om grønne sertifikater, en ordning som støtter utbygging av ny fornybar kraftproduksjon.

–Sverige har hatt dette siden 2003. Det har vært mye usikkerhet rundt dette med sertifikater. Vi ble lovet dette i 2007, men det har vært et langt lerret å bleke, sa konsernsjefen, som viste til at saken må være ferdig behandlet i konsernet i løpet av våren for at ordningen skal tre i kraft fra 2012.

–Det er kun fornybar energi som får sertifikater, understreket Nysted på eiermøtet.

Lillesand kommune eier 2,272 prosent av aksjene i Agder Energi, mens Birkenes kommune eier 1,260 prosent. Åshild Martinussen (Ap) og ordfører Arne Thomassen (H) fra Lillesand var tilstede på eiermøtet.

–Jeg er enig i visjonene. Agder Energi er en ledende bedrift i Norge, og det er spennende og nødvendige grep som tas. Jeg er skeptisk til entreprenørbiten, og der tapte en jo også penger i fjor, sier Thomassen.

Martinussen peker på at en må åpne opp markedet mot Europa.

–Dette må gjøres for å utjevne strømprisene, sier Åshild Martinusssen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.