annonse

Svarer om Gamle Møglestu

ArneThomassen
ArneThomassen:

Ordfører Arne Thomassen svarer Finn Holmer-Hoven og alle andre som ennå er engasjerte i Møglestu-saken.

Registrerer nå et nytt engasjement rundt Møglestu og forestående politiske sak.

Vil minne både Holmer Hoven og andre om at dagens bystyre ikke har kjøpt Møglestu. Møglestu ble, til stor tilfredsstillelse fra Fylkeskommunens ledelse, kjøpt ved et forslag over bordet i 2005. Ny skole skulle bygges. Den samme fylkeskommunen reiste innsigelse mot skolebygget og ny tomt måtte erverves.

Det hører også med til historien at Lillesand kommune takket nei til kjøp for 4,5 millioner i 2004 og i tillegg takket Lillesand kommune i 2004 nei til å leie hele eiendommen for en årlig leiesum på kroner 180 000. 

Den 9. Mars 2005 ble vedtaket om kjøp for 3,6 millioner vedtatt mot ni stemmer fra Høyre. Allerede 1. April samme år ble det diskutert å heve kjøpet fordi man fikk krav om arkeologiske undersøkelser. Det skjedde ikke.

Ingen protester fra naboer eller interessegrupper når det skulle bygges ut ny ungdomsskole hvor fotavtrykket var på over 4000 m/2 og hvor gamlebygget skulle være til administrasjon og kontorer. Det ble i avisene argumentert med at det å bygge på eiendommen og bruke hovedhuset ville være et eksempel på gjenbruk.

Jeg har gjennomgått avisutklipp fra den tiden og kan ikke registrere at verken Holmer-Hoven eller Sprossa engasjerte seg i 2004/2005 og heller ikke når saken var oppe til politisk behandling i 2010. I 2010 sto uenigheten om salg umiddelbart eller at administrasjonen skulle få lov til å regulere tomten. Ingen store protester og intet engasjement.

Administrasjonen fikk et flertallsvedtak i bystyret og mulighet til å regulere eiendommen, noe de har gjort nå.

Bystyrets flertall ønsket også i 2010 å finne gode løsninger på eiendommens bruk og noen av oss fra bystyret tok et ansvar med å forsøke å finne en løsning med stiftelse.

Lørdag 16. Oktober 2010 var det via 8 ulike foreninger invitert til dugnad for å etablere en stiftelse. 35 mennesker møtte opp på Møglestu og av disse var 7–8 politikere. Jeg åpnet og var tydelig på skuffelsen for at så få kom og ingen bandt seg økonomisk.

Mandag 8. November 2010 var det en fin artikkel i Fedrelandsvenn der vi som bystyre etterlyste ildsjeler som ville bruke noen få kroner og som stilte opp.

Tirsdag 9. November hadde   varaordfører Tor Audun Danielsen og undertegnede invitert til åpent møte i bystyresalen for å få i gang en stiftelse. 20 personer inkludert Tor Audun og meg møtte. Formålet var igjen stiftelse men det var kun innmeldt ca 25000 kroner. Det ble nedsatt en gruppe som skulle jobbe videre med å få engasjerte mennesker med men vi lykkes ikke. Allerede i åpningen av møtet informerte jeg om at det var skuffende at ikke flere stilte opp og at dette blir krevende.

Nå i 2017 er det et engasjement. Det er også fortsatt politikere som er stolte av kjøpet mens undertegnede må si at dette har vært altfor krevende for en liten kommune som Lillesand å finne løsninger på en slik fantastisk eiendom. Vi har store og krevende utfordringer med å vedlikeholde det vi har i dag og med å levere gode tjenester til alle våre innbyggere. Eiendommen burde vært på statens hender slik at det kunne vært ressurser til å ta vare på den. En kommune kan heller ikke søke om midler til restaurering på lik linje med private eller stiftelser.

Til Holmer Hovens spørsmål i Lillesandsposten fredag 17. Mars:

Hvis bystyret vedtar saken i kommende møte er det fullt mulig for engasjerte mennesker enten privat eller via stiftelse å få kjøpt eiendommen. Ingen pris er fastsatt og kjøper av boligtomter skal sørge for å fjerne betongbygget.

Det som nå er viktig er at det kommer en kjøper som kan utvikle eiendommen og at det sørges for gode lokaler til Kulturskolen og Husflidslaget.

Jeg har vært så heldig å ha en stabel med avisutklipp fra 2003 og frem til i dag. Skal jeg ha oversett noe ber jeg om innspill på det.

Arne Thomassen
Ordfører 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på lp.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.