annonse

Trakk lovlighetsklage

Petter Toldnæs
Petter Toldnæs:

Venstre og Senterpartiet trakk sitt krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak om budsjett og økonomiplan.

Thor Børresen

Budsjettvedtaket fra desember blir stående. Det samme blir økonomiplanen for 2018-2020. 

Venstre og Senterpartiet stilte i bystyrets desembermøtespørsmål ved om budsjettet oppfylte lovens krav og krevde lovlighetskontroll av fylkesmannen. 

Etter at administrasjonen i sin gjennomgang gikk god for lovligheten av bystyrets vedtak valgte de to partiene å trekke sitt krav.