KONFLIKT

KONFLIKT: Krossen-saken har gått flere runder i det kommunale systemet og deler av saken har også vært i rettsapparatet. Nå forfølger rådmannen det han mener er totalt uakseptable uttalelser.

Truer med anmeldelse

Dersom Erik Gunvaldsen ikke trekker tilbake sine påstander mot kommunens administrative og politiske ledelse så vil han bli anmeldt til politiet. Det er den klare meldingen fra rådmann Jan Henning Windegaard.

Mest lest på lp.no denne uka

Lillesands rådmann varslet at Krossen-saken ikke ville bli lagt død selv om kontrollutvalget valgte å avslutte behandlingen av Erik Gunvaldsens klage uten nærmere undersøkelser. Nå stiller Jan Henning Windegaard et ultimatum til høvdingen; enten trekkes beskyldningene tilbake eller så blir han anmeldt til politiet.

Det er først og fremst klagen fra Gunvaldsen til kontrollutvalget som rådmannen har festet seg ved i denne omgang.

– I udatert brev til kontrollutvalget, mottatt hos dem 22.12.11, retter du svært grove, men ubegrunnede beskyldninger mot flere navngitte saksbehandlere som har eller har hatt et ansettelsesforhold i Lillesand kommune. Brevet, som er på 19 sider, inneholder blant annet påstander om at ansatte i kommunen har opptrådt korrupt, utført handlinger for å dekke over lovbrudd, unndratt opplysninger fra offentligheten, mottatt bestikkelser m.v. I tillegg fremkommer tilsvarende påstander mot ordfører, samt påstander som ikke er rettet mot navngitte personer, men mot kommunen som sådan. Disse ubegrunnede beskyldningene er av en helt uakseptabel karakter. Påstandene som er fremsatt oppleves av de fornærmede å være ærekrenkende og sjikanøse. Påstandene bidrar urettmessig til å svekke den nødvendige allmenne tillit som kreves for de fornærmedes stillinger og integritet. I tillegg rammes både de fornærmedes og kommunens omdømme i vesentlig grad. Saken er i lokale medier gitt bred omtale, noe som har bidratt til å forsterke den negative virkningen, skriver Windegaard i sitt brev til Gunvaldsen, hvor han altså kommer med et klart ultimatum:

– Med mindre du kan føre sannhetsbevis for påstandene og beskyldningene du har fremsatt, krever vi at disse trekkes tilbake og mortifiseres. Dersom påstandene ikke er dokumentert gjennom sannhetsbevis eller trukket tilbake innen 1. august, vil kommunen forfølge saken ved å anmelde forholdet til politiet, lyder den klare meldingen fra Lillesands rådmann.

Konflikten mellom kommuneadministrasjonen og Gunvaldsen har pågått i lang tid, og Erik Gunvaldsen har tidligere uttalt at han ikke frykter en anmeldelse.

Det omtalte brevet til kontrollutvalget førte i første omgang til at utvalget ba bystyret om midler til en undersøkelse av de forhold Gunvaldsen anførte, men etter at bystyret sendte saken i retur snudde kontrollutvalget. Utvalget foretok selv en forundersøkelse og konkluderte med at det ikke var grunnlag for å foreta seg mer i saken. Dette blir av rådmannen tolket som en bekreftelse på at saksbehandlingen har vært som den skal være.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av