VIL PÅ BEFARING

VIL PÅ BEFARING: Fylkesutvalget i Aust-Agder vil sørge for at de tar en så god avgjørelse som mulig i veisaken. Lillesand-ordfører Arne Thomassen er overrasket over at de ikke visste nok om saken til å behandle den tirsdag.

Utsetter veibehandlingen

Lillesandpolitikernes planlagte tidsskjema for behandlingen av den stengte veien på Møglestu kan bli påvirket av fylkesutvalgets utsettelse.

ØNSKER ÅPNING

ØNSKER ÅPNING: Tellef Inge Mørland (Ap) kan godta toveistrafikk på strekningen.

FORESLO UTSETTELSE

FORESLO UTSETTELSE: Jon-Olav Strand (KrF, t.h.) var den som presenterte utsettelsesforslaget, som resten av utvalget umiddelbart støttet opp om.

ØNSKER ÅPNING

ØNSKER ÅPNING: Tellef Inge Mørland (Ap) kan godta toveistrafikk på strekningen.

FORESLO UTSETTELSE

FORESLO UTSETTELSE: Jon-Olav Strand (KrF, t.h.) var den som presenterte utsettelsesforslaget, som resten av utvalget umiddelbart støttet opp om.

Mest lest på lp.no denne uka

Fylkesutvalget hadde tirsdag detaljreguleringsplanen for Viadukten – Møglestu og spørsmålet om gjenåpning av fylkesvei 402 på sitt bord.
Det ble viet liten tid til debatt, da Jon-Olav Strand (KrF) umiddelbart kom med et utsettelsesforslag.

– Dette er en sak som har vakt stort engasjement lokalt, med mange ulike synspunkter og mange argumenter. Vi i partiet ønsker å dra på en befaring i det aktuelle området, slik at vi på det neste fylkesutvalgsmøtet kan ta en så god avgjørelse som mulig, sa Strand.

Resten av utvalget støttet enstemmig opp om forslaget.

– Vi var i utgangspunktet forberedt på å behandle saken, men en befaring er en god idé. Det er viktig at vi kjenner godt til forholdene i området, sa Tellef Inge Mørland (Ap).

Fylkesrådmannen ønsket at fylkesutvalget skulle fremme innsigelse mot reguleringsplanen for gjenåpning av fylkesvei 402, på grunn av at den åpner for toveistrafikk på strekningen.

Arbeiderpartiet hadde i forkant av møtet utarbeidet et alternativ forslag. De kan godta toveistrafikk på strekningen, så lenge trafikksikkerheten ivaretas på en god måte og veien holdes stengt for tunge kjøretøyer med totalvekt på over 3.500 kilo.

På grunn av utsettelsesforslaget ble dette forslaget ikke fremmet.

Fylkesutvalget håper på å dra på befaring og behandle saken enten i august eller september. Utvalget har lagt ned en foreløpig innsigelse mot detaljreguleringsplanen, slik at Lillesand kommune ikke kan foreta seg noe i mellomtiden.

Politikerne i Lillesand så i utgangspunktet for seg å behandle reguleringsplanen i bystyremøtet i september, noe som nå kan bli vanskelig.

– Det er en fare for at dette vil utsette veiåpningen med to eller tre måneder. Jeg håper de kan få gjennomført denne befaringen fort, så vi ikke mister mer tid enn nødvendig, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen, som er lite fornøyd med utsettelsen.

– Jeg er overrasket over at de ikke visste nok om saken til å støtte det sterke flertallet blant innbyggerne og politikerne i Lillesand.


 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av