annonse

Vil kaste ut partifeller

Sint
Sint: Frps Odd Gunnar Tveit etter Agder-vedtak.

Odd Gunnar Tveit er i harnisk etter at fylkestinget vedtok å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Han vil ekskludere partifeller som støttet vedtaket.

Thor Børresen

Får han det som han vil, så blir både stortingskandidat og fylkesleder kastet ut av Fremskrittspartiet etter tirsdagens fylkestingsmøte, skriver Agderposten.

Tre av fire FrP-representanter stemte for forslaget som ble vedtatt etter at partiets eget forslag om å legge ned fylkeskommunen og kreve en større region for å si ja hadde falt.

Flere FrP-politikere i Aust-Agder har reagert voldsomt på at det var deres partifeller som

. Odd Gunnar Tveit, som selv bor et steinkast fra fylkesgrensen som nå blir fjernet, er en av dem som reagerer kraftigst.

– Jeg mener de skal hives ut av partiet, sier han om partifellene Åshild Bruun-Gundersen, Peter Andre Busch og Chim Kjølner til Agderposten.

Tveit reagerer sammen med blant andre lokallagslederne i Arendal og Froland på at Bruun-Gundersen, som er nominert øverst på partiets stortingsliste, og fylkespartileder Busch ikke skal ha fulgt opp vedtak i partiets rådsmøte om å gå i mot sammenslåing. De er ikke i tvil om at stortingslisten hadde sett annerledes ut  dersom nominasjonsmøtet hadde vært avholdt etter fylkestingets vedtak. Som kjent vant Bruun-Gundersen førsteplassen med knapp margin mot sittende representant Ingebjørg Amanda Godskesen. Sistnevnte lover å stemme mot en fylkessammenslåing på Stortinget selv om gruppen for øvrig er for større regioner. Det er også poenget til Bruun-Gundersen og hennes støttespillere.

-Vi er mot fylkeskommunen og har jobbet for størst mulig regioner. Ved vår stemmegivning har vi bidratt til et fylke mindre og reduksjon i byråkratiet, sier Bruun-Gundersen, som bare noen minutter etter avgjørelsen ble gratulert av partifelle Helge Andre Njåstad som også leder Stortingets kommunalkomité.

– Jeg vil gratulere Aust Agder fylkesting med vedtaket om å gå inn for sammenslåing med Vest Agder. Dette viser at fylkestinget tar Stortingets vedtak om lag 10 regioner i Norge på alvor og et samla Agder vil være med å oppnå dette. Dermed er sørlendingene nummer to etter Trøndelagsfylkene som selv tar styring i regionreformen, sa Njåstad som dermed gir argumentasjon til dem som hevder at det er Tveit og hans opprørsfløy som er i strid med FrPs politikk og ikke fylkestingsgruppen.