FÅR IKKE FERDIGATTEST

FÅR IKKE FERDIGATTEST: Lillesands-Posten skrev om saken 10. juli 2012 da det var klart at Lillesand kommune ikke ville utstede ferdigattest på bakgrunn av avtale om båtplass på Kokkenes.

Vinglete saksbehandling

Hanne Liv Refsnes reagerer på at løsningen for båtplassproblemet for boligen på Ågerøya nå avskrives som en misforståelse. Ordføreren ber nå rådmannen om en sak der prinsipielle sider og avstand til fast båtplass tas opp.

løfter saken

løfter saken: Ordfører Arne Thomassen tar opp saken.

løfter saken

løfter saken: Ordfører Arne Thomassen tar opp saken.

Mest lest på lp.no denne uka

Hanne Liv Refsnes karakteriserer Lillesand kommunes saksbehandling som uforutsigbar og fullstendig håpløs å forholde seg til, og hun stiller spørsmål ved om den er lovlig.

Kommunen avslo nylig søknad om ferdigattest på huset som Refsnes har bygd på Ågerøya fordi kravet om tinglyst båtplass på land ikke er oppfylt. Kommunen vil ikke godta båtplass i det nye småbåtanlegget på Kokkenes. Nå klager Hanne Liv Refsnes på avslaget og har lagt ved mailkorrespondanse med saksbehandler Esben Gundersen der det etter Refsnes mening bekreftes at båtplass på Kokkenes og parkeringsplasser i det planlagte parkeringshuset i sentrum ved Esso godtas som grunnlag for midlertidig brukstillatelse.

– Det kommer klart frem i mailene 9. og 10. mai at båtplassen ikke kan tinglyses og at saksbehandler er klar over det. Saksbehandler aksepterer skriftlig at båtplassen ikke kan tinglyses og bekrefter til oss at midlertidig brukstillatelse kan utstedes, skriver Refsnes i klagen, og fortsetter med at kommunen ikke først kan skriftlig godkjenne en løsning for så i neste omgang gå tilbake på sin egen godkjennelse med begrunnelse at «det må foreligge en misforståelse».

Refsnes måtte i siste liten si opp kontrakten med Kokkenes Utvikling før forfall for innbetaling av innskuddet/leien for båtplassen. Refsnes ber om at kommunen står ved sin skriftlige godkjennelse gitt 10. mai i år.

– Vi lover aldri noe. Vi ber tiltakshaver sende inn det de har av avtaler og så vurderes det. Det som står er at det er en mulighet for at båthavna på Kokkenes godkjennes, sier saksbehandler Esben Gundersen.
Gundersen var på grunn av ferieavvikling ikke med på møtet der det ble konkludert med at midlertidig brukstillatelse ikke kan gis da båtplassen ikke kan tinglyses.

– Båtplassen på Kokkenes er personlig og følger ikke med når huset selges. Da har man ikke båtplass. Jeg har veldig vondt av Refsnes. Hun er en på en måte bondefanget samtidig som det er et krav. De fikk klar beskjed om å sende inn bevis på båtplass og parkeringsplass før de begynte å bygge, men de gjorde ikke det og bygde på egen risiko, sier saksbehandleren.

Gundersen sier videre at administrasjonen vil ha en diskusjon rundt ordet tinglyst.

– Det er helt håpløst å finne tinglyste båtplasser. Hvor skal det tinglyses? Vi vil diskutere hele kravet i reguleringsplanen og ordet tinglyst. Vi må vurdere det fra tilfelle til tilfelle. Det kan ikke stå et hus til åtte millioner som ikke kan brukes, men en kan heller ikke tvinge seg gjennom. Vi må se på saken igjen.

I en mail sendt til bystyrets medlemmer foreslår Hanne Liv Refsnes å legge til rette for et nytt bryggeanlegg i Kjøpmannsvig med båtplasser som kan oppfylle reguleringsplanens krav eller eventuelt å legge til rette for at båtplassene i det eksisterende flytebryggeanlegget kan tinglyses opp mot eiendommene på Ågerøya.

Refsnes har fått frist til 1. januar 2014 med å skaffe en båtplass på fastlandet. Dersom det ikke lykkes, har kommunen varslet dagbøter.

– Vi har nå sett oss nødt til å prøve å selge huset, for om mulig å unngå kommunens varslete krav om dagbøter. Vi håper i det lengste å unngå å måtte selge, da vi ønsker å bo på Ågerøya, men ser nå ingen annen mulighet, skriver Refsnes, som viser til to andre avslag på byggesøknader i de to boligfeltene på øya. Avslagene begrunnes med at det ikke er knyttet båtplass på fastlandet opp mot de to eiendommene.

Ordfører Arne Thomassen (H) sier det er et kjempeproblem for alle husene i boligfeltene. Han har hatt flere henvendelser om samme problem.

– Jeg har jobbet med dette i alle årene jeg har vært ordfører, og vi har prøvd å finne løsninger. Gjennom kommunedelplan for småbåthavner kom vi heller ikke frem til noen løsning, sier Thomassen.

Ordføreren ber rådmannen om en politisk sak der prinsipielle sider ved saken i forhold til tinglysing tas opp samt avstand til fast båtplass. Videre vil Thomassen ha muligheten for å legge ut en flytebrygge til fra kommunens kai i Kjøpmannsvig vurdert.

– Dette berører de fem-seks husene som er bygd og de seks-syv nye husene som er godkjent, sier ordføreren.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av