annonse

Billigere enn budsjett

Illustrasjon
Illustrasjon:

Lageret/garasjen til løypemaskinen i Birkenesparken ble billigere enn budsjett. Dermed blir også spillemiddel-utbetalingen også redusert.

I tråd med anmodning fra Birkenes kommune vil fylkeskommunen utbetale 430.000 kroner i spillemidler som skal videreformidles til Birkenes Idrettslag. Det er 34.000 kroner mindre enn det tidligere er gitt tilsagn om.

Redusksjonen skyldes at anlegget ifølge det revisorkontrollerte regnskapet ble billigere enn budsjett. Totalkostnaden beløp seg til 1,346.000 kroner, mot budsjettert 1.393.000 kroner.

Formelt sett har fylkeskommunen fattet vedtak om at 34.000 kroner inndras til omfordeling til andre prosjektet.