Aksjon: Pinsehelgen skal Tolletaten informere båtfolket om hvilke regler som gjelder ved kryssing av grensen til sjøs. Foto: Fartein Rudjord

Storaksjon langs Sørlandskysten

Disse båteierne ønsker Tolletaten å huke tak i.

Samtlige av Tolletatens båter vil være i aksjon pinsehelgen, når det gjennomføres storaksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Også to kystvaktfartøy vil delta i aksjonen.

Det melder Tolletaten selv i en pressemelding. Målet er å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder ved kryssing av grensen til sjøs.

– Vi benytter det vi har av ressurser på den maritime siden for å dekke et størst mulig område. Målet er at vi skal vise tilstedeværelse og informere publikum om hvilke regler som gjelder ved kryssing av grensen til sjøs, sier Nina Bergmann, avdelingsleder grensekontrollavdelingen Sør-Norge.

Tolletaten mistenker at noen båteiere bryter regelverket knyttet til reparasjoner av lystbåter i utlandet, og vil derfor fokusere spesielt på det.

– Vi vet at det er mange som benytter seg av muligheten til å gjennomføre reparasjon eller oppgraderinger av lystbåten sin i utlandet og vi vet at det forekommer forsøk på å unndra seg merverdiavgift, derfor er vi opptatt av å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder, forklarer Bergmann.