Herlig ettermiddag for barn og foreldre på Holta

foto