Kjøp og salg av boliger: Nærmere 65 millioner kroner byttet hender

foto