35 solgte fritidseiendommer - gjennomsnittpris på seks millioner kroner