Kjøpte og solgte fritidseiendommer for over 17 millioner

foto