Fra godkjenning, trekking av vedtak, til ny tillatelse