"Øya" ble rammet av granatskudd
"Øya" ble rammet av granatskudd

25.000 i Øya-støtte

Etter forslag fra Einar Holmer-Hoven vedtok formannskapet enstemmig å bevilge 25.000 kroner til MB Øya. Pengene tas fra potten «turisme» i inneværende årsbudsjett.

Blindleia Charter søkte Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og Lillesand og Kristiansand kommuner om til sammen 100.000 kroner.

Kristiansand og Vest-Agder fylke avslo søknaden administrativt.

Aust-Agder fylke har ifølge saksutredningen jobbet for å få til en løsning som medfører at søknaden fra Blindleia Charter blir innfridd. Løsningen innebærer at fylkeskommunene går inn med regionale utviklingsmidler på 75.000 kroner, samtidig som Lillesand kommune innvilger et tilskudd på 25.000 kroner.

Administrasjonen foreslo i sin saksutredning at pengene kunne tas fra formannskapets frie midler, men resultatet ble altså å ta pengene fra turist-potten.