Avlyser alle gudstjenester

Agder og Telemark biskop har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet frem til og med neste søndag, 22. mars på grunn av Korona-viruset. Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.

– Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen.

Dette er tiltakene som settes i verk:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.

3) Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.

4) De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning.

5) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Når det gjelder andre lokale, kirkelige arrangementer og tiltak som for eksempel trosopplæring, bes publikum å kontakte den lokale menigheten.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Kirken har i den forbindelse opprettet en egen side, hvor det legges inn lenker til digitale tilbud. (Ekstern lenke)

Dåp

Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. De som har allerede har avtalt dåp, vil bli kontaktet slik at man kan finne løsninger for separat dåpsseremoni, hjemmedåp eller utsettelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Begravelser og bisettelser

Begravelsene vil gå som vanlig, men på grunn av myndighetenes begrensinger på antall, vil begravelsen nå være for den nærmeste familien og andre pårørende. Det samlede antall må ikke overskride 50 deltagere. Situasjonen vil til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke omfattes av smittvernlovens regelverk. Dersom hjemmebesøk er etterspurt, må kirkens ansatte følge samme retningslinjer som helsepersonell.