Kø for å stemme ved kirkevalget for fire år siden
Kø for å stemme ved kirkevalget for fire år siden

Disse kan du stemme på ved bispedømmerådsvalget

Ved valget for fire år siden ble det for første gang gjennomført valg i alle bispedømmer basert på to valglister. I år blir nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke utfordret også av Bønnelista. Lillesand er representert på alle tre listene.

Åpen folkekirke gjorde et brakvalg for fire år siden og sikret seg flertallet på Kirkemøtet. Også i Agder og Telemark bispedømme fikk denne listen flertallet av stemmene. Fordi vi i vårt distrikt hadde indirekte valg på flere kandidater ble resultatet likevel at den mer konservative delen av kirken fikk flertall i det lokale bispedømmerådet. 

Åpen folkekirke håper i år å kunne oppnå flertall også i Agder og Telemark ettersom det ikke lenger er åpning for indirekte valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Alle de syv leke medlemmene skal velges direkte.

I år stiller også Bønnelista opp til valg i bispedømmerådet. Det er en reaksjon på Åpen kirkegruppes innflytelse i inneværende valgperiode. Det konservative alternativet legger ikke skjul på at man vil reversere vedtaket som åpner for kirkelig vigsel av likekjønnede par. 

Nominasjonskomiteens liste har ikke et felles program, men består av enkeltpersoner som er nominert av kirkelige miljøer som ikke ønsker å bidra til partidannelser innen kirken. 

Lillesand er representert på alle tre valglistene, mens Birkenes i år ikke har en eneste kandidat. 

Kirkevalget avholdes samme dag som valg til kommunestyre og fylkesting, men i egne lokaler i nærheten av de ordinære valglokalene. 

Dette er de tre listeforslagene og slik de selv definerer sin plattform:

Nominasjonskomiteens liste

Listen består av personer som er foreslått av ungdomsrådet, de lokale menighetene i bispedømmet og en felles nominasjonskomité, som har prioritert kandidatene. Vi representerer ingen organisasjon eller interessegruppe, og bidrar ikke til partidannelser innen kirken. Den enkelte kandidat presenterer selv de saker en spesielt vil arbeide for. Sammen vil vi arbeide for kirkens og lokalmenighetenes beste.

1. Markus Westermoen, f. 1975, Ingeniør, Kristiansand

2. Torun Heier Sødal, f. 1961, Lærer, Kristiansand

3. Turid Torland Håland, f. 1966, Regnskapskonsulent, Lyngdal

4. Rolf Halvard Heimdal, f. 1951, Pensjonist, Stathelle

5. Simon Ellingsberg, f. 1984, Rektor, Hægeland

6. Silje Nilsen Østensen, f. 1997, Student, Seljord

7. Lars Sæland Lauvhjell, f. 1950, Pensjonist, Søndeled

8. Sissel Annette Marthinsen, f. 1971, Lektor, Farsund

9. Shelly Byholt Rigby, f. 2001, Student, fotograf, Nedenes

10. Gerd Vigdis Slettedal, f. 1951, Pensjonist, Øvrebø

11. Atle Olav Ljåstad, f. 1948, Pensjonist, Kragerø

12. Ståle Ryste, f. 1969, QA-Koordinator, Stathelle

13. Emilie Rolstad Bjørnholmen, f. 2001, Elev, Lillesand

Bønnelista

Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter med ledere som lar seg lede av Den hellige Ånd.

1. Håkon Kolstad Varhaug, f. 1996, Snekker, byggmester, Holum

2. Gerd Ruth Rosland Nordstrand, f. 1959, Tidl. selvst. næringsdrivende, Holum

3. Martin Birkedal, f. 1951, Adm. leder, Høvåg

4. Elisabeth Hyldmo Landsverk, f. 1954, Husmor, kunstner, Stathelle

5. Anna Kile, f. 1988, Jurist, Kristiansand

6. Martin Ellingsen, f. 1993, Miljøarbeider, Vennesla

7. Inger Dalen Lia, f. 1945, Pensjonist, Skien

8. Linda Elle Haraldsson, f. 1990, Sykepleier, Søgne

9. Bergsvein Often Normann, f. 1938, Pensjonist, arkitekt, Grimstad

10. Arild Breda Gulbrandsen, f. 1959, Selvst. næringsdrivende, Søgne

Åpen folkekirkes liste

Åpen folkekirke stiller liste i Agder og Telemark for å åpne opp den lokale folkekirken for alle uavhengig av bakgrunn og seksuell orientering. Vi ønsker at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke, som fremmer menneskeverd og som motarbeider diskriminering. Vårt mål er å bygge en folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde, og som løfter evangeliet i alle livets faser. Vi er ulike mennesker fra både Agder og Telemark med engasjement for vår kirke, vårt lokalsamfunn og for verden vi lever i.

1. Kai Steffen Østensen, f. 1994, Samf. planlegger, student, Vanse

2. Terje Damman, f. 1958, Fylkesordfører, Mandal

3. Ingvild Sommerfelt, f. 1992, Sykepleier, student, Risør

4. Odin Adelsten Aunan Bohmann, f. 1985, Fylkessekretær, Skien

5. Torunn Tørå, f. 1945, Pensjonist, Nedenes

6. Odd-Inge Rønning Uleberg, f. 1967, Kommunikasjonsrådgiver, Vennesla

7. Solveig Nordkvist, f. 1943, Pensjonist, Nodeland

8. Ingrid Cecilie Engel Sødal, f. 1985, Psykolog, Kristiansand

9. Sidsel Beate Kløverød, f. 1954, Pensjonist, Skien

10. Per Gunnar Disch, f. 1963, Førstelektor, Porsgrunn

11. Hallgeir Oskar Gjelsvik, f. 1953, Pensjonist, fysioterapaut, Nedenes

12. Solveig Botnen Eide, f. 1956, Professor, Lillesand

13. Dag Øyulf Vige, f. 1951, Næringsdrivende, Kristiansand

14. Bjørn Erik Høgseth, f. 1948, Pensjonist, lærer, Skien

15. Naja Amanda Lynge Møretrø, f. 1996, Student, Kristiansand