Kultur

Gamle kolleger fra Peru dukket uventet opp på hagebasaren

Gamle kolleger fra Peru dukket uventet opp på hagebasaren

Bidro til at Toril og Arild Espegren fikk over 140.000 kroner til sitt skoleprosjekt i Arequipa.