foto
Far Rolf Th. Faarlund, mor Elise, eldste gutt Thorbjørn og yngste Nils Christian var akkurat kommet til Lillesand da krigen brøt ut.

Dagbok fra krigsutbruddet 8. april 1940