Far Rolf Th. Faarlund, mor Elise, eldste gutt Thorbjørn og yngste Nils Christian var akkurat kommet til Lillesand da krigen brøt ut.

Dagbok fra krigsutbruddet 8. april 1940

Ekteparet Faarlund flyttet til Lillesand 15. januar 1940. Far, Rolf Th. Faarlund drev en advokatpraksis og var også ansatt som ligningssekretær. Mor var hjemmeværende, med to sønner på den tiden. Familien bodde i første etasje i Strandgaten 60 (nå 27) hos Alice og Emil Olsen. Dette er historien om krigsutbruddet i Norge i april 1940 slik Elise Faarlund opplevde det og har skrevet det ned til sine barnebarn: