foto
200 år siden: Loven som ga ladestedene Tvedestrand og Lillesand handelsrettigheter. Den ble sanksjonert av Kongen 17. august og lagt fram for Stortinget 21. august 1821. Foto: Privat

Lillesand 200 år - hva er det vi feirer?