Glad for at jeg har klart å holde godt trykk gjennom koronaen

foto