Strømstans gjorde at flere ikke fikk avisene

foto