– Et viktig tilbud for de eldre

For tre år siden døde primus motor i Senter for eldre, Odd Johannessen, og da tok Kristina Maria Mathisen over lederrollen og sa til seg selv at eldresenteret måtte bestå. Så kom pandemien, og først nå er de skikkelig i gang.

Ukens navn: Kristina Maria Mathisen er leder i Senter for eldre og Leikarringen, og sier eldresenteret er utrolig viktig for Lillesands eldre. Foto: Truls Bjørkum Larsen