Da’ene stiller seg uforstående til påstand fra Telex-vokalist