foto
Dette vognskjulet sto midt i Lillesand sentrum. Herfra måtte brannsprøytene dras opp til Lofthus i 1859. Scannet av Per Ariansen, foto Magn. Himberg

Svensken og snekkeren