Dette vognskjulet sto midt i Lillesand sentrum. Herfra måtte brannsprøytene dras opp til Lofthus i 1859. Scannet av Per Ariansen, foto Magn. Himberg

Svensken og snekkeren

På Lofthus i 1859 levde en snekker fra Hommedal prestegjeld. Han het John Nielsen, og var født i 1806. Snart skulle han få svi – bokstavelig talt.