Går mot underskudd, men sier seg likevel fornøyd med annerledes Da’ene