Ukens turtips: Rundtur Bjørkestøl – Eftevannåsen – Vardehei – Bjørkestøl

foto