Her var det engang et hus.

Som et sekund i evigheten

Stene har vært i forandring de siste årene. Her er det akkurat bygd ny gang- og sykkelsti/fortau. Vi har hentet frem artikkelen Kurt Stangeby skrev i januar 2006.