Derfor støtter sparebanken Geir Jenssens sykkellag