Konsert med harpe, sang, dikt og litt klaver

foto