Først skal han jaktes av finske damer, så skal han konkurrere mot svenskene på TV

foto